Kira Koruma Sigortası ile Kira Gelirleriniz Güvence Altında!

Ev sahibi ve kiracı arasındaki tüm uyuşmazlıklardan doğan kira alacaklarını teminat altına alıyoruz.

Mülk sahiplerinin sigorta primi ödemesi karşılığında, kiracının sözleşmeden doğan ödeme yükümlüğünü yerine getiremediğinde ya da getirmediğinde, kira alacaklarının teminat tarafından karşılanmasını mümkün kılan ve destek hizmetler sunan bir poliçedir.

Kira koruma Sigortası Nedir?

Kira sigortası; sakat kalma, işte çıkma ve vefat vb. risk taşıyan durumlara karşı ödenen aylık kiranın belli bir süre için ödeneceği güvencesi karşılığında yaptırılan sigorta poliçesine verilen addır. Bu sigorta modeli, taşınmazı kiraya veren ve kiralayan şahıs tarafından yapılabiliyor.

Kira koruma Sigortası Şartları

Kira sigortası bulunan bireyin;

  • Vefat etmesi
  • Sakat kalması
  • İşten çıkması

durumlarından birinin ortaya çıkması halinde devreye poliçedeki teminatlar giriyor. Sigortalı bireyin durumu resmi bir şekilde belgelendikten sonra 1 senelik kira bedeli poliçe tarafından ödeniyor.

Ancak poliçenin tanzimini takiben 3 ay bekleme süresi bulunuyor. Bundan dolayı sigorta yaptırdıktan sonra 3 ay beklemeli ve bu süreç zarfında kiranızı düzgün olarak yatırılmış olmalıdır. Bu 3 aylık sürenin bitmesinden sonra olası kiranın ve/veya kiraların ödenmemesi durumunda kira sigorta poliçesi devreye giriyor.