Creditwest Insurance 2016 Rating Notu

JCR Eurasia Rating, “Creditwest Insurance Ltd.”in gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisindeki konumunu koruyarak, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’, nota ilişkin görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

 Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu  A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu  A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu 
Ortaklardan Bağımsızlık Notu 

Türkiye’nin hızlı büyüyen holdinglerinden Altınbaş Grubu’na ait Creditwest Insurance Ltd. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayat dışı sigortacılık sektörünü domine eden öncü şirketlerden biridir. Faaliyetlerini şirket merkezi ve ondördü diğer Grup şirketi ve ana hissedarı Creditwest Bank’ın şubeleri olmak üzere toplam yirmidört birimden oluşan acente ağıyla yürüten Şirket, sektörel faaliyetlerin tamamlayıcı yasal düzenlemelerle kontrol ve etkinliğini artırma çalışmalarının devam ettiği ve konsolide sektör verisi oluşturma süreçlerinde sıkıntıların yaşandığı sektörde faaliyet göstermektedir.

Piyasa bilinirliği, müşteriye erişim networkü ve beraberinde müşteri tabanı, likidite ve fonlama maliyeti gibi hususlarda banka ilişkili şirket olmanın avantajlarını yaşayan Şirket’in varlık büyüklüğüne ilişkin pazar payı tamamlanan mali yılda gerçekleştirilen temettü ödemesiyle baskılanmış olmakla birlikte, özkaynak seviyesi oluşan kara bağlı olarak içsel kaynaklarla desteklenmiş, likidite rasyoları üzerindeki baskı Şirket’in itibarlı ve güçlü ortaklık yapısı kapsamında sınırlı kalarak risk oluşturmayan seviyelerin üzerindeki konumunu devam ettirmiştir.

Şirket sayısının fazlalığına ve nispeten yüksek ürün yoğunlaşmasına bağlı olarak yoğun rekabetin yaşandığı sektörde, ada ekonomisinin coğrafi ve nüfus kısıtlarının sektör gelişimi üzerinde yarattığı baskıya bağlı olarak sektör geneli toplam prim üretiminde mutlak değer olarak küçük bir artış yaratılmış, enflasyon ve kur etkileri dikkate alındığında daralma oluşmuştur. Prim üretiminde üst sıralardaki konumu devam ettiren Şirket, ortalamaların üzerinde oluşmakla birlikte prim üretiminde önceki dönemlere kıyasla düşük gelişim kaydederek sektörle benzer etkilere maruz kalmış, Şirketin karlılık rasyoları hasar oranı nispeten düşük branşlar lehine gelişimini devam ettiren portföy yapısı ve oluşan hasarların branş bazında dağılımına ve branşların reasürör paylarına bağlı olarak prim üretiminin üzerinde gelişim kaydeden teknik karıyla gelişerek sektör ortalamalarının üzerindeki durumunu korumuş, yıl içinde birinci yarıyıl karıyla eşleşen temettü ödemesine bağlı olarak yılsonunda varlık ve özkaynak büyüklüklerini içsel kaynaklarla destekleme potansiyeli yaratılarak gelecek dönemler için ‘Pozitif’ görünümünü sürdürmüştür. Başarısız darbe girişiminin ardından ihtiyaç olarak ortaya çıkan devlet organlarının yeniden yapılandırılmasının üreteceği risk ve fırsatların firma ve KKTC üzerinde yaratacağı etkiler izlenmeye devam edilecektir.

Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Creditwest Bank Ltd.’nin ve Altınbaş Ailesi fertlerinin ihtiyaç halinde Creditwest Insurance Ltd.’ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları yönünde JCR Eurasia Rating’in kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.

Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, faaliyet geçmişi, piyasa etkinliği, portföy yapısındaki hasar oranı düşük branşlar lehine dönüşüm, karlılık rasyoları, organizasyon yapısı ve öz kaynak seviyesi dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Creditwest Insurance Ltd’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (A) olarak teyit edilmiştir.