Creditwest Insurance 2013 Rating Notu

Creditwest Insurance Ltd.’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’, JCR Eurasia Rating, “Creditwest Insurance Ltd.”in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

 Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu  A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu  A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu 
Ortaklardan Bağımsızlık Notu 

Creditwest Insurance prim üretiminde süregelen artış trendini sektör ortalamalarının altında oluşsa da tamamlanan mali yılda da devam ettirmiş, prim üretimine ilişkin sektör sıralamasındaki konumunu bir basamak yukarıya çıkararak ilk üç şirket arasında yer almayı bilmiştir.
Sektörel faaliyetlerin tamamlayıcı yasal düzenlemelerle kontrol ve etkinliğinin artırılmaya çalışıldığı, potansiyelin üzerinde şirket sayısı ve ürün yoğunlaşması içeren sektörel yapının yarattığı yoğun rekabetin yaşandığı ve beraberinde sektörel konsolidasyon eğiliminin belirdiği bir sektörde faaliyetlerini yürüten Creditwest Insurance piyasa bilinirliği, müşteriye erişim networkü, likidite, fonlama maliyeti ve müşteri tabanı gibi hususlarda banka ilişkili şirket olmanın avantajlarını yaşamaktadır.
Şirket, ortalamaların üzerinde süregelen karlılık rasyolarını tamamlanan mali yıldaki baskılanmaya rağmen sektörün oldukça üzerinde tutmasını bilmiş, sürekli iyileşen hasar oranı ile net prim yaratma (conversion) rasyosu ve hasar oranı nispeten düşük branşlar lehine gelişimini devam ettiren portföy yapısıyla kar yaratma kapasitesini artırmıştır. Benzer şekilde, ortalamaların altında kalan son yıldaki varlık büyümesine karşın Şirket’in kümülatif büyümesi sektörün üzerindeki konumunu korumuş, piyasa etkinliği yukarı yönlü trendini devam ettirmiştir. Şirket’in yıllardır süregelen yaratılan içsel kaynakların dağıtılmayarak bünyede tutulması uygulaması ile desteklenen yüksek öz kaynak ve likidite seviyeleri yıl içinde yapılan kar payı dağıtımıyla baskılanmış olmakla birlikte yasal gerekliliklerin üzerindeki konumunu korumuş, risk seviyesi üzerinde oluşan baskı Şirket’in itibarlı ve güçlü ortaklık yapısı kapsamında sınırlı kalmıştır.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Creditwest Bank Ltd.’nin ve Altınbaş Ailesi fertlerinin ihtiyaç halinde Creditwest Insurance Ltd.’ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları yönünde JCR Eurasia Rating’in kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif büyüklüğü ve kalitesi, pazar payı, karlılık rasyoları, organizasyon yapısı ve öz kaynak seviyesi dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Creditwest Insurance A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (A) olarak teyit edilmiştir.