Creditwest Insurance 2012 Rating Notu

 

Eurasia Rating, Creditwest Insurance ltd.’nin uzun vadeli ulusal notu’nu ‘A+ (Trk)’ olarak yukarıya revize etti görünümünü İse ‘Stabil’ Olarak Belirledi. Jcr Eurasia Rating, “Creditwest Insurance Ltd.”İn Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)’ Olarak Yukarıya Revize Etti, Görünümünü İse ‘Stabil’ Olarak Belirledi. Diğer Taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘Bbb-’ Olarak Teyit Edilmiş Olup Diğer Notlarla Birlikte Detayları Aşağıda Gösterilmiştir:

 Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu  A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu  A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu 
Ortaklardan Bağımsızlık Notu 

Faaliyetlerini ağırlıklı olarak diğer Grup şirketi ve ana hissedarı Creditwest Bank’ın şubeleri aracılığıyla yürüten Creditwest Insurance Ltd prim üretiminde süregelen artış trendini tamamlanan mali yılda da devam ettirmiş, Grup şirketlerinin sinerjisini ve Creditwest Bank’ın şube ve dağıtım kanallarını etkin bir şekilde kullanmıştır.
Yoğun bir rekabetin yaşandığı, sektörel faaliyetlerin temel ve tamamlayıcı yasal düzenlemelerle regule edilerek kontrol ve etkinliğin artırılmaya çalışıldığı ve bu düzenlemelere bağlı olarak sektörel konsolidasyon eğiliminin belirdiği bir sektörde faaliyetlerini yürüten Creditwest Insurance Ltd.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu, karlılık rasyolarında son iki yıldaki dikkat çekici iyileşmeler, sektör genelinde son üç yıldaki düşüş trendine karşılık prim üretiminde devam eden sürekli artış, likit varlık seviyesindeki maruz kalınan riske ve likidite yönetimine katkı sağlayan kayda değer yükseliş ve giderlerin toplam bürüt prim üretimi içindeki azalan eğilimi kapsamında yukarıya revize edilip ‘A+ (Trk)’ olarak oluşmuştur.
Sektör ortalamalarının üzerinde süregelen varlık büyümesi ve paralelinde artan piyasa etkinliği, yüksek içsel kaynak yaratma kapasitesi ve yaratılan kaynakların dağıtılmayarak bünyede tutulması ile oluşan sektörün üzerinde öz kaynak seviyesi, hasar oranı nispeten düşük branşlar lehine gelişen portföy yapısı, nispeten yüksek seviyedeki duran varlık seviyesi, sektör genelinde görülen düşük teknik kar harici gelir üretim kapasitesi ile kurumsal yönetim uygulamalarındaki gelişim ihtiyaçları notların oluşturulmasında önemli faktörler olarak yer almıştır.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Creditwest Bank Ltd.’nin ve Altınbaş Ailesi fertlerinin ihtiyaç halinde Creditwest Insurance Ltd.’ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları yönünde JCR Eurasia Rating’in kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif büyüklüğü ve kalitesi, pazar payı, karlılık rasyoları, organizasyon yapısı ve öz kaynak seviyesi dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Creditwest Insurance A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (A) olarak teyit edilmiştir.